Quick link...

ECON Fuengirola 'Torstai' 8 pallo pool säännöt (EPA)

1. Peli

2. Pelin vaatimukset

3. Pelin tarkoitus

4. Pelin aloitus

5. Virheet

6. Virheen jälkeinen tuomio

7. Pelin häviäminen

8. Yleistä

9. Tasapeli

10. Opastus

Back to Top

1. PELI

Peli tunnetaan nimellä pool 8 pallopeli ja näissä säännöissä puhutaan “peli” nimikkeellä. Tarkoitus on että pelaajat ja joukkueet pelaavat peliä pelinhengen ja sääntöjen mukaisesti. Selvänä asia pitää olla että tuomari on ainoa jolla on päätösvalta sanoa mikä on virhe ja mikä ei. Tuomari tekee kaikkensa jotta sääntöjä noudatetaan.

2. PELIN VAATIMUKSET

Peliä pelataan suorakulmion muotoisella pöydällä jossa on 6 pussia,15 palloa plus valkoinen pallo. Pallot asettuvat kahteen ryhmään, merkittynä kahdella eri värillä sekä lisäksi 8 pallo, joka on musta. Vaihtoehtoisesti numeroituja palloja voi käyttää, joista 1-7 numerot ovat yksivärisiä ja 9-15 raidallisia. Normaalisti punainen väri on sama kuin raidalliset ja keltainen on sama kuin yksiväriset. Näitä kahden ryhmän palloja kutsutaan kohdepalloiksi.

3. PELIN TARKOITUS

Pelaaja tai joukkue joka pussittaa heidän kohdepallot ensin missä järjestyksessä tahansa ja sen jälkeen pussittaa laillisesti mustan 8 pallon, voittaa pelin.

4. PELIN ALOITUS (tai uudestaan aloitus)

(a) Pallot asetetaan kuvan mukaisesti niin että 8 pallo on 8 pallon merkin kohdalla, joka on kulma- ja keskipussien leikkauskohdassa.

(b) Pelaamisen järjestys määräytyy kolikon heitolla. Voittaja saa valita aloittaako vai antaako vastustajan aloittaa.

(c) Aloittava pelaaja aloittaa osumalla kohdepalloryhmään lyömällä valkoista palloa mistä vain valkoisen viivan takaa. Pelaajan pitää pussittaa yksi tai useampi kohdepallo tai ainakin kahden kohdepallon pitää osua valliin. Mikäli tätä ei tapahdu on se virhe aloitus josta seuraa pelin uudelleen aloitus ja tällöin aloitus siirtyy toiselle pelaajalle joka saa myös samalla 2 lyöntiä.

(d) Jos 8 pallo pussitetaan aloituksesta, aloitetaan peli alusta ja sama pelaaja saa aloittaa. Tästä ei aiheudu virhettä. Sama pätee myös jos menee muitakin palloja pussiin kuten valkoinen, tai jos jokin pallo hyppää pois pöydältä.

(e) Kun ensimmäinen kohdepallo pussitetaan laillisesti, määräytyy siitä pelaajan kohdepalloryhmä ellei molemmista kohderyhmästä yksi tai useampi pallo ole pussitettu, siinä tapauksessa pelaajan tulee nimetä oma kohdepalloryhmä ennen seuraavaa lyöntiä.

(f) Mikäli yhtään kohdepalloa ei mene pussiin laillisesta aloituksesta, pelaajat jatkavat vuorotellen yrittäen pussittaa kumpaa kohderyhmää tahansa kunnes laillinen pussitus tapahtuu joka määrää kohdepalloryhmän.

(g) Jos tekee virheen: (muu kuin sääntö 4 (d)), ja yksi tai useampi kohdepallo pussitetaan ennen kohdepallojen määräytymistä, tällöin pussitetut pallot eivät määräydy kummallekaan. Seuraava pelaaja saa vapaasti lyödä mitä palloa tahansa pöydällä, mukaan lukien mustaa 8 palloa ensimmäisellä lyönnillään, ensimmäinen laillinen pussitus määrää ryhmän kuten sääntö 4 (c).

(h) Jos pallo tai pallot ovat laillisesti pussitettu: Saa pelaaja jatkaa yhdellä lyönnillä kunnes hän joko..

   (h1) Epäonnistuu oman kohderyhmäpallon pussituksessa

   (h2) Tekee virheen.

(i) Yhdistelmälyönnit ovat sallittuja kunhan pelaaja osuu ensin oman kohderyhmänsä palloon tai mihin tahansa palloon ensimmäisellä lyönnillään minkä tahansa virheen jälkeen (katso sääntö 6 (c)).

5. VIRHEET

(a) Pussittaa valkoisen pallon.

(b) Osuu vastustajan palloon ensin, pois lukien ensimmäinen lyönti virheen jälkeen.

(c) Ei osu valkoisella pallolla mihinkään kohdepalloihin.

(d) Hyppylyönti: Määritellään jos valkoinen pallo hyppää minkä pallon ohi tai yli ennen osumista mihinkään palloon.

(e) Jos pelaaja osuu ensin mustaan 8 palloon valkoisella pallolla ennen kuin kaikki oman ryhmän kohdepallot on pussitettu, pois lukien ensimmäinen lyönti virheen jälkeen..

(f) Jos pussittaa vastustajan pallon, pois lukien ensimmäinen lyönti virheen jälkeen.

(g) Pallo pois pöydältä:

   (g1) Mikä tahansa kohdepallo tai 8 pallo palautetaan 8 pallon pisteelle (katso 4(a)) tai mahdollisimman lähelle sitä koskematta muihin palloihin, sijoittamalla ne linjassa valkoisen takalinjan keskikohdan kanssa.

   (g2) Valkoinen pallo tulee pelata käsipallona (katso sääntö 8(b)). Mikäli se pysähtyy muualle kuin pelialueelle.

(h) Jos pelaajan vaatteet tai vartalo osuu mihin palloon tahansa (pois lukien valkoinen pallo sen jälkeen kun tuomari on tuominut virhelyönnin, ja kun pelaaja on oikeutettu koskemaan valkoiseen palloon (katso sääntö 6 (b)).

(i) Jos pelaajalla ei ole vähintään toista jalkaa maassa.

(j) Pelaa tai koskettaa lyöntivälineellä jotakin muuta palloa kuin valkoista palloa.

(k) Lyö valkoista palloa jollakin muulla osalla kun kepin päällä (Ellei selkeästi ole asettamassa valkoista palloa virhelyönnin jälkeen tai ennen aloitusta).

(l) Pelaa toisen vuorolla.

(m) Pelaa ennen kuin pallot ovat pysähtyneet kokonaan.

(n) Pelaa ennen kuin pallo tai pallot jotka tarvitaan sijoittaa uudestaan on uudestaan sijoitettu.

(o) Lyö valkoista palloa useamman kerran kuin kerran.

(p) Työntölyönti: määritellään kun..

(p1) Lyöntikepin pää pysyy kosketuksissa valkoisen pallon kanssa kun valkoinen pallo ottaa osuman kohdepalloon, tai..

(p2) Lyöntikepin pää selkeästi pysyy kiinni valkoisessa pallossa pitempään kun valkoinen pallo on lähtenyt eteenpäin.

(q) Ei nimeä kohderyhmää kun molemmista ryhmistä on pallo pussitettu ensimmäisellä laillisella lyönnillä.

(r) Virhe aloitus: Ei pussita kohdepalloa tai vähintään kaksi kohdepalloa ei osu valleihin.

6. VIRHEEN JäLKEINEN TUOMIO

a) Virheen jälkeen virheen tehnyt pelaaja menettää lyöntivuoronsa.

(b) Jos valkoinen pallo on jäänyt paikalleen pelialueelle, pelaaja jolla on kaksi löyntiä voi jatkaa siitä mihin valkoinen pallo on jäänyt, tai voi pyytää tuomaria siirtämään valkoisen pallon viivan taakse josta hän voi lyödä mihin suuntaan tahansa viivalta tai viivan takaa.

(c) Vain ensimmäisellä löynnillä pelaaja voi pelata valkoista palloa mihin kohdepalloon tahansa ilman virhettä (mukaan lukien kaikki vastustajan pallot ja 8 pallo (musta)). Jos mikä tahansa kohdepallo pussitetaan suoraan tai yhdistelmänä on se laillinen lyönti ja pelaaja jatkaa ensimmäistä lyöntikierrostaan. Pelaaja ei saa pussittaa 8 palloa, koska se tarkoittaa pelin häviämistä ellei se ollut hänen viimeinen kohdepallo, jolloin hän voittaa pelin.

Kun pelaa epäonnistuu pussituksessa ensimmäisellä löyntikierroksellaa, peli jatkuu hänen toisella lyöntikierroksella.

7. PELIN HäVIäMINEN

(a) Jos pelaaja pussittaa 8 pallon ennen kuin on pussittanut kaikki omat kohdepallot, pois lukien aloituksesta kuten sääntö 4 (d).

(b) Jos pelaaja tekee minkä virheen tahansa samalla kun pussittaa 8 pallon, pois lukien aloituksesta kuten sääntö 4 (d).

(c) Jos pelaaja pussittaa 8 pallon ja jonkin muun pallon samalla lyönnillä häviää pelin, pois lukien ensimmäinen lyönti virheen jälkeen jolloin vain 8 pallo ja vastustajan pallot ovat pöydällä, silloin ensimmäisen lyöntikierroksen ensimmäisellä lyönnillä pelaaja voi laillisesti pussittaa 8 pallon ja samalla muita vastustajan kohdepalloja millä yhdistelmällä tahansa missä järjestyksessä tahansa.

(d) Jos pelaaja selkeästi tahallaan epäonnistuu yrityksessä pussittaa oman kohderyhmänsä palloja, häviää pelin.

8. YLEISTä

(a) KOSKETUSPALLO:

(a1) Jos valkoinen pallo koskee kohdepalloon pelaajan on pakko pelata poispäin kohdepallosta. Kohdepallon liikkuminen on virhe.

(a2) Jos valkoinen pallo koskee pelaajan omaa kohdepallo ryhmän palloa, on pelaaja laillisesti tehnyt jo osuman, eli jos tämän jälkeen valkoinen pallo ei osu mihinkään palloon, tai jos se osuu 8 palloon tai vastustajan palloon on löynti oikea, ei tule virhettä.

(b) KäSIPALLO:

Kun pelaajalla on valkoinen pallo kädessä, pallo pelataan mistä tahansa päätyviivan takaa mihin suuntaan tahansa.

(c) PELAAJAN LYöNTIVUORO ALKAA:

Pelaajan sanotaan olevan lyöntivuorossa kun hänen vartalo, lyöntikeppi tai vaate koskettaa pöytää jo ennen lyöntiä, ja jatkuu läpi lyöntivuoron kunnes vastustaja tekee samoin omalla vuorollaan. Jos jokin pallo tai palloja putoaa pussiin lyöntivuoron aikana (mukaan lukien 8 pallo) sanotaan niiden olevan pussitettuja palloja, lyöntivuorossa oleva pelaaja on täten altis hyväksytylle tai virheelliselle pussitukselle seuraamusten kanssa.

(d) Peli on loppuu kun 8 pallo (musta) on pussitettu mihin pussiin tahansa ja muut pöydälle jääneet pallot ovat pysähtyneet, paitsi aloituksessa (katso sääntö 4 (d)).

9. TASAPELI

Mikäli tulee tilanne että laillista lyöntiä ei voida pelata, tapahtui tilanne vahingossa tai tarkoituksen mukaisesti, silloin peli aloitetaan alusta ja sama pelaaja saa aloittaa joka aloitti aiemman pelinkin. Tuomari ei myöskään saa sallia antaa pelaajien pelata vuoro toisensa perään yrittämättä tehdä aloituspussitusta, ellei näytä siltä että peli edistyy koko ajan.

10. OPASTUS

a) Sana “lyönti” tarkoittaa lyödä palloa kerran.

(b) Sana “lyöntivuoro” tarkoittaa yhtä lyöntivuoroa sisältäen yhden tai useamman lyönnin.

(c) Sana “aloitus” tarkoittaa pelin ensimmäistä lyöntiä tai pelin uudelleen aloittamisen ensimmäistä lyöntiä.

(d) Neuvominen ei ole sallittua, se lukeutuu epäurheilijamaisuuteen (katso sääntö 1).

(e) Tuomari voi “vain kysyttäessä” neuvoa pelin säännöistä.

(f) On molempien pelaajien vastuulla katsoa että aloittava pelaaja nimeää kohdepalloryhmän.

(g) Tuomarin tulee katsoa että aikaa ei käytetä mahdottomia määriä lyönnin suorittamiseen, ja tarvittaessa tulisi puuttua peliin sääntöjen puitteissa.

(h) Paripelissä kun pelaaja on lyöntivuorossa on keskustelu muiden ja parin kanssa tulkittavissa epäurheilijamaisuudeksi.

Site development: Mike Brackenridge

© fuengirolapoolleague.com 2012 - 2024 (By: Econ pool & snooker)

Fuengirola pool league